Achtergrond

Sinds 2017 is stichting Groene Norm eigenaar van zowel de GreenTool en GreenApp. Beide applicaties zorgen samen voor een volledige digitale ondersteuning van de examenprocessen op de aoc’s, vanaf de constructie en vaststelling via de organisatie van de proeven tot en met de beoordeling op het bedrijf. De basis voor de GreenTool en GreenApp zijn de examenstandaarden en de toetstechnische eisen zoals die zijn vastgesteld voor de HKS.

Vernieuwing

Elk jaar worden de wensen van de gebruikers geïnventariseerd en voorgelegd aan een adviesgroep. Alle wijzigingsvoorstellen die worden goedgekeurd zullen worden getest door de gebruikersgroep en na goedkeuring in een jaarlijkse release worden opgeleverd.

Organisatie

Binnen elk aoc is een functioneel beheerder benoemd voor beide applicaties, die gebruikers op het aoc ondersteunt en het eerste aanspreekpunt is bij vragen en knelpunten. De aoc-funtioneelbeheerders verzamelen ook de wensen voor aanpassing en verbetering van de GreenTool en GreenApp. Zij onderhouden ook contacten met de Groene Norm.

Examenleverancier van en voor AOC's

examenstandaard
Menu