Wat is Examenstandaard.nl?

Alle ontwikkelde examenproducten worden aan de aoc’s beschikbaar gesteld via www.examenstandaard.nl. Iedereen heeft er toegang. U moet alleen eerst een account aanvragen via www.examenstandaard.nl. Vervolgens kunt u gaan zoeken op kwalificatie en cohort. U kunt de examenstandaarden inzien én downloaden.

Is er dan geen geheimhouding ten aanzien van de producten, zult u zich afvragen? Nee, dat is bij de meeste examenstandaarden niet nodig. Dat zijn beschrijvingen van praktijkexamens. In de examenstandaarden staat beschreven wat er geëxamineerd moet worden en hoe dat moet gebeuren. Het is juist goed dat iedereen, inclusief studenten, tijdig weet wat het praktijkexamen inhoudt.

Er zijn ook enkele kennisexamens ontwikkeld. Die zijn natuurlijk niet openbaar. Wel openbaar zijn de beschrijvingen van de bijzonderheden van die kennisexamens, inclusief de eisen die aan het kennisexamen gesteld worden.

Wat kunt u met Examenstandaard.nl?

  1. Algemene documenten inzien en downloaden, deze hebben betrekking op een heel cohort.
  2. Uitstroomdocumenten inzien en downloaden, deze hebben alleen betrekking hebben op de kwalificatie van uw keuze, zoals de examenopbouw (examenplan), examenstandaarden, opdrachten voor aanvullend bewijsmateriaal. Bij model 6 vindt u er ook werkprocesexamens, vaardigheidsexamens en informatie over de kennisexamens.
  3. Examenstandaarden van alle modellen inzien. Kies boven in het scherm het model dat u zoekt. Producten van het standaardmodel  (model 4 of 5)' of 'vernieuwd model ' (model 6). Sinds 2014 zijn er bij model 5 naast de reguliere producten ('basisset') ook producten uit de verbeterslag 2014 ('Model 5 compact') beschikbaar.
  4. Vergelijken: twee examenstandaarden naast elkaar openen om te vergelijken wat de overeenkomsten zijn en wat de verschillen zijn. Bijvoorbeeld: twee examenstandaarden vergelijken van dezelfde kwalificatie maar verschillend cohort. Of: een niveau 3 examenstandaard vergelijken met de overeenkomstige niveau 4 examenstandaard. Of: twee examenstandaarden vergelijken van kwalificaties die nauw verwant zijn, bijvoorbeeld recreatiedieren en productiedieren.
  5. Favorieten opslaan: kwalificaties die u vaak gebruikt of wilt inzien, kunt u opslaan als Favorieten.
  6. Overzichten. Via de het menu-item 'Examenproducten' en vervolgens 'examenoverzichten'' is een overzicht beschikbaar van alle producten van De Groene Standaard per crebo en per cohort.

Keten van ict-applicaties

Aan de achterkant is Examenstandaard.nl gekoppeld aan de database van de kwalificatiedossiers. Alle standaardgegevens downloaden we uit die database, zoals crebonummers en namen van kwalificatiedossiers, kwalificaties, kerntaken, werkprocessen, en dergelijke. Aan de output-kant is Examenstandaard.nl gekoppeld aan de PvB-tool en de PvB-app. Examenstandaarden uit Examenstandaard.nl kunnen door de aoc’s geladen worden in de PvB-tool en de PvB-app. De PvB-tool is een planningsapplicatie die aoc's gebruiken om de afname van proeven te structuren en te borgen; de PvB-app is een applicatie voor digitaal invullen van beoordelingsformulieren.

Hierdoor is er één samenhangende keten van ict-applicaties ontstaan van de kwalificatiedossiers tot aan de afname van een praktijkexamen in het veld. Dit verhoogt de kwaliteit.

Examenleverancier van en voor AOC's

examenstandaard
Menu