Examenproducten Gewasbescherming

Groene Norm ondersteunt de ontwikkeling van examenproducten voor de wettelijke beroepsvereisten Gewasbescherming door CITO. Andere partners hierbij zijn de Stuurgroep Gewasbescherming en de AOC Raad. De betrokkenheid van Groene Norm richt zich op:

 • advisering ten aanzien van inhoudelijke (kwaliteits)kaders
 • check op de inhoudelijke kwaliteit van de ontwikkelde producten
 • beschikbaar stellen van producten via Examenstandaard.nl

Gewasbescherming A

Het examen voor de certificeerbare eenheid Gewasbescherming A bestaat uit drie onderdelen. Voor het verkrijgen van het vakbekwaamheidsbewijs Gewasbescherming A moet het examen sinds 1 augustus 2014 afgenomen zijn met deze drie onderdelen.

1. Kennisexamen: Herkennen

 • De inhoud: Herkennen ziekten, plagen, onkruiden, abiotische factoren, natuurlijke vijanden. Hiervoor is een document 'Exameneisen' beschikbaar.
 • Het examen: een theoretisch examen met online afname via Toetsplaza. Accounts hiervoor zijn voor examensecretarissen verkrijgbaar via gewasbescherming@toetsplaza.nl. 
 • Er is ook een toetsmatrijs beschikbaar (overzicht aantal en soort vragen, puntentoekenning, cesuur).

2. Kennisexamen: Omgaan met gewasbeschermingsmiddelen

 • De inhoud: betrekking op etiketten, veiligheid, gezondheid, milieu, naslagwerk en berekenen. De eisen staan beschreven in een apart document 'Exameneisen'.
 • Het examen: een theoretisch examen met online afname via Toetsplaza. Accounts hiervoor zijn voor examensecretarissen verkrijgbaar via gewasbescherming@toetsplaza.nl.   
 • Er is ook een toetsmatrijs beschikbaar (overzicht aantal en soort vragen, puntentoekenning, cesuur).

3. Vaardigheidsexamen

 • De inhoud: een praktisch examen gericht op gebruiksklaar maken van spuitvloeistof, bedienen apparatuur en opruimen.
 • Het examen: wordt via school afgenomen.
 • Er is een beschrijving van dit examen beschikbaar, inclusief de gestelde eisen.
 • Er is een beoordelingsformulier beschikbaar.

Eindbeoordeling

Voor de eindbeoordeling van de drie examenonderdelen samen is een eindbeoordelingsformulier beschikbaar.

Toegang examenonderdelen en documenten

De drie examenonderdelen bestaan uit diverse documenten: toelichting op de examenonderdelen, de examens, beoordelingsformulieren, toetsmatrijzen en exameneisen. Die documenten zijn op twee plaatsen beschikbaar: Toetsplaza en Examenstandaard.nl.

Deze handleiding leidt u naar de diverse documenten op Examenstandaard.nl. Via deze link komt u bij Toetsplaza waar ook een overzicht van alle onderdelen en documenten te vinden is.

Examenleverancier van en voor AOC's

examenstandaard
Menu