Bedrijfsleven

Groene Norm hecht grote waarde aan een goede relatie met het bedrijfsleven. In de examenproducten mbo van Groene Norm staat tenslotte het beroepsfunctioneren centraal. Het is daarom belangrijk dat het bedrijfsleven vertrouwen heeft in die producten en in de examinering die daarop gebaseerd is. Als landelijke organisatie onderhoudt Groene Norm vooral contacten met de landelijke branche-organisaties. Waar mogelijk proberen we die organisaties te betrekken bij het ontwikkelproces. Eén en ander is mede afhankelijk van hun wensen en mogelijkheden.

Examenleverancier van en voor AOC's

examenstandaard
Menu