Examenleverancier

Stichting Groene Norm is een toonaangevende leverancier van examenproducten van en voor groen vmbo en mbo. Onze examenproducten:

  • worden afgestemd op de gedeelde behoefte en wensen van de betrokken aoc's;
  • zijn gebaseerd op de visie op examinering van Groene Norm;
  • komen tot stand met betrokkenheid van het bedrijfsleven;
  • zijn dekkend voor de gestelde eisen in kwalificatiedossier of examenprogramma;
  • zijn actueel en afgestemd op ontwikkelingen in het beroepsonderwijs;
  • bezitten een kwaliteit die erkend wordt door de Onderwijsinspectie.

Door vanuit de collectiviteit examenproducten te ontwikkelen kan innovatiekracht gebundeld worden, kunnen efficiƫntievoordelen behaald worden en kan de vereiste kwaliteit geborgd worden.

Examenleverancier van en voor AOC's

examenstandaard
Menu