Herziene kwalificatiestructuur

Vanaf schooljaar 2015-2016 kunnen in het mbo examens in de Herziene Kwalificatie Structuur (HKS) worden afgenomen. In september 2015 zijn constructeurs van Groene Norm gestart met het ontwikkelen van examens voor de HKS. De eerste examens worden in december 2015 vastgesteld en aan de AOC’s aangeboden via de centrale examensecretarissen. Bij de planning voor het ontwikkelen van examens geven we prioriteit aan de examens die schooljaar 2015-2016 nodig zijn. We proberen om eind december ook alle examenplannen voor de basis+profiel combinaties gereed te hebben.

Na december ontwikkelen de constructeurs de examens die nodig zijn voor schooljaar 2016-2017. Deze examens worden in juni 2016 vastgesteld en aan de AOC’s aangeboden via de centrale examensecretarissen.

Examenleverancier van en voor AOC's

examenstandaard
Menu