Reken- en taaltoetsen (CRETA)

Link naar de examens 

U kunt de CRETA Reken- en Taaltoetsen bereiken via de bekende link op Toetsplaza.nl. Deze link blijft tot na de laatste afname periode in september actief. 

Afname periodes en aanmelden deelnemers

De laatste afname periode voor de CRETA examens, periode 3, is van 18 september t/m 29 september 2017. 

Deelnemers voor het examen dient u vooraf aan te melden. Hiervoor gebruikt u het aanmeldingsformulier.

Het ingevulde aanmeldingsformulier uiterlijk 13 september 2017 terugsturen naar k.soesman@groenenorm.nl 

Examenleverancier van en voor AOC's

examenstandaard
Menu