Opdrachten voor aanvullend bewijsmateriaal

Bij Groene Standaard examenproducten in model 4 en 5 zijn een groot aantal opdrachten voor aanvullend bewijsmateriaal ontwikkeld. Opdrachten voor aanvullend bewijsmateriaal vergemakkelijken de uitvoering van een proeve van bekwaamheid.

Bewijsmateriaal van een aanvullende opdracht kan ingebracht worden in een proeve van bekwaamheid. Dat wordt gedaan als een bepaald werkproces wel tot de proeve behoort, maar daar moeilijk uitgevoerd kan worden. Het is aan het aoc om te bepalen óf een opdracht voor aanvullend bewijsmateriaal ingezet wordt. Een aoc is ook vrij om de aangeboden opdracht te gebruiken of een eigen opdracht in te zetten. Wel moet het aoc verantwoorden dát er een opdracht voor aanvullend bewijsmateriaal gebruikt is en welke.

Voorbeeld Voortplanting

Tijdens de proeve van bekwaamheid voor ‘dierverzorger’ zijn de werkprocessen die te maken hebben met voortplanting en geboorte moeilijk te beoordelen. Een geboorte laat zich niet (in) plannen in een proeve van bekwaamheid. De opdracht voor aanvullend bewijsmateriaal ‘Voortplanting’ kan door de deelnemer voorafgaand aan de proeve al afgelegd worden, bijvoorbeeld in de BPV. Het bewijsmateriaal (het resultaat) van deze opdracht wordt dan ingebracht in de proeve. De assessoren gebruiken dit bewijsmateriaal bij de beoordeling van de betreffende werkprocessen in de proeve.

Examenleverancier van en voor AOC's

examenstandaard
Menu