Model 5 Compact

Medio 2013 is besloten dat de huidige kwalificatiestructuur nog twee jaar langer gebruikt gaat worden. Dat betekent ook dat de examenproducten van model 5 nog tot en met 2019 gebruikt zullen worden. Daarom is besloten om de kwaliteit van deze producten bij diverse uitstromen verder te verbeteren. Die verbeterslag heeft in 2014 plaatsgevonden en heeft geleid tot een verbeterde variant op Model 5. Deze variant heeft de naam 'Model 5 Compact' meegekregen en kenmerkt zich door de volgende eigenschappen: 

  • Het aantal proeven is teruggebracht om de uitvoerbaarheid te verbeteren.
  • Elk werkproces komt slechts in één proeve voor (een eventuele overlap is verwijderd).
  • Voor werkprocessen die in een proeve moeilijk uit te voeren zijn, zijn opdrachten voor aanvullend bewijsmateriaal ontwikkeld.

Bij de volgende kwalificaties is de verbeterslag in model 5 doorgevoerd:

  • Manager teelt (niveau 4) 
  • Manager natuur en recreatie (niveau 4)
  • Bloemendetailhandel (niveau 3 en 4)
  • Zorgbedrijf dier/plant (niveau 3 en 4)
  • Paardensport (Instructeur III en Manager IV)
  • Voeding (niveau 3 en 4)

Deze producten zijn beschikbaar op www.examenstandaard.nl als 'Model 5 compact'.  De bestaande Model 5 producten zijn ook nog beschikbaar. Aoc's kunnen kiezen of ze Model 5 of Model 5 Compact inzetten.

Examenleverancier van en voor AOC's

examenstandaard
Menu