Methodenmix

Binnen model 6 maken we gebruik van de zogenaamde methodenmix. De examenplannen in model 6 kennen vier verschillende examenvormen: een proeve van bekwaamheid, een werkprocesexamen, een kennisexamen en/of een vaardigheidsexamen. Deze komen niet altijd alle vier tegelijk voor in een examenplan. Welke examenvormen opgenomen worden in een examenplan hangt af van de eisen zoals die in het kwalificatiedossier vermeld staan.

De proeve als kern van het examen

De proeve van bekwaamheid komt overigens wel in elk examenplan van model 6 voor. De proeve vormt de kern van het examenplan omdat we deelnemers opleiden om goed te kunnen functioneren in het beroep. En de proeve is daarvoor de meest geschikte vorm. Wel streven we naar beduidend minder proeven dan in het verleden, zo mogelijk maar één proeve van bekwaamheid per kwalificatie.

Werkprocesexamen

Voor werkprocessen die niet in de proeve beoordeeld kunnen worden, worden één of meerdere werkprocesexamens ontwikkeld; een werkprocesexamen is veel eenvoudiger van opzet dan een proeve en wordt door één examinator beoordeeld. Een werkprocesexamen in model 6 lijkt op een opdracht voor aanvullend bewijsmateriaal in model 5. Een werkprocesexamen is echter een volwaardig onderdeel van het examenplan en wordt niet zoals de opdracht voor aanvullend bewijsmateriaal ingebracht in de proeve.

Voorbeelden van werkprocesexamens

  • Begeleiden geboorteproces (bij Dierenartsassistent paraveterinair, Recreatiedieren en Gezelschapsdieren)
  • Assisteren bij anesthesie bij (Dierenartsassistent paraveterinair) 
  • Onderhoud en reparaties (bij Groen, grond, infra)

Zo nodig een kennis- of vaardigheidsexamen

Als in het kwalificatiedossier hele specifieke beroepskennis of beroepsvaardigheden vermeld staan die niet expliciet of impliciet via de proeve of het werkprocesexamen afgedekt worden, dan behoort een kennisexamen en/of een vaardigheidsexamen ook tot de mogelijkheden. Maar ook dan zullen we die beperken tot wat essentieel is voor de beroepsuitoefening.

De afpelwerkwijze

Bovenstaande werkwijze staat bekend als de ‘afpelwerkwijze’. Alles wat in de proeve beoordeeld kan worden, komt daar aan bod. Voor eisen uit het kwalificatiedossier die in de proeve niet tot hun recht komen, kennen we drie andere examenvormen. We pellen de eisen uit het dossier dus één voor één af. Eerst wordt zoveel mogelijk in de proeve gestopt, met wat overblijft worden andere examenvormen ingericht.

Examenleverancier van en voor AOC's

examenstandaard
Menu