Model 6

Om beter op de toekomst voorbereid te zijn, is er in 2011 gekozen voor een nieuwe inhoudelijke koers. In 2012 zijn er langs die lijn voor twee kwalificatiedossiers (Dierenartsassistent paraveterinair en Groen, Grond, Infra) nieuwe examenproducten beschikbaar gekomen. In 2013 zijn daar twee dossiers aan toegevoegd: Recreatiedieren en Gezelschapsdieren. De examenproducten voor deze vier dossiers zijn inmiddels vastgesteld en kunnen door de aoc’s gebruikt worden. De producten en het model zullen de komende jaren niet wijzigen, behoudens het herstellen van (kleine) fouten.
De bestaande producten in model 5 zullen voor genoemde kwalificatiedossiers ook nog beschikbaar blijven. AOC’s mogen kiezen om de producten uit model 5 in te zetten of de producten uit model 6.

Uitgangspunten

De volgende uitgangspunten liggen ten grondslag aan de producten in model 6:
• uitvoerbaarheid: verbeterd beoordelingsmodel, betere leesbaarheid
• betaalbaarheid: minder (maar betere) proeven van bekwaamheid
• verbeterde kwaliteit: ruimte voor andere examenvormen, methodenmix. Naast de proeve van bekwaamheid kan het examenplan ook bestaan uit een werkprocesexamen, een vaardigheidsexamen en/of een kennisexamen.

Examenleverancier van en voor AOC's

examenstandaard
Menu