Ondernemen uitgerold naar diverse uitstromen

De Proeve Ondernemen in model 6 is ontwikkeld voor de uitstromen ‘Ondernemer/manager recreatiedieren’ en ‘Ondernemer gezelschapsdieren’. De proeve is echter zo opgezet dat die ook gebruikt zou kunnen worden bij andere uitstromen waar de kerntaak ‘onderneemt’ voorkomt. We hebben deze proeve daarom ook ‘uitgerold’ naar de volgende uitstromen:

  • Manager bloembinden
  • Dierhouder graasdieren
  • Dierhouder hokdieren
  • Manager groene detailhandel
  • Melkveehouder
  • Manager paardensportbedrijf
  • Ondernemer zorgbedrijf dier
  • Ondernemer zorgbedrijf plant

Het ‘probleem’ is echter dat deze uitstromen niet beschikbaar zijn in model 6; de examenplannen en de proeven van deze uitstromen staan alleen in model 5. Om aoc’s toch ook bij deze uitstromen het voordeel van het nieuwe product te geven, hebben we de Proeve Ondernemen voor deze uitstromen beschikbaar gemaakt als ‘Opdracht voor Aanvullend Bewijsmateriaal’. Aoc’s zouden kunnen besluiten om de bestaande proeve te vervangen door de nieuwe proeve Ondernemen. Formeel brengen ze deze nieuwe proeve in als ‘Aanvullend Bewijsmateriaal’. Het voordeel van de nieuwe proeve Ondernemen is dat die inhoudelijk gelijk is voor alle uitstromen en daarnaast van een hoge kwaliteit is.

Heeft u belangstelling om deze Ondernemen-uitrol producten te gebruiken, neem dan contact op met uw centrale examensecretaris. 

Examenleverancier van en voor AOC's

examenstandaard
Menu