Het vaardigheidsexamen

Een vaardigheidsexamen is een examenonderdeel dat in de uitvoering lijkt op een werkprocesexamen. In een vaardigheidsexamen worden echter geen werkprocessen beoordeeld zoals bij een werkprocesexamen. Een vaardigheidsexamen richt zich op het beoordelen van specifieke vaardigheden die onderliggend zijn aan de werkprocessen.

AOC Terra (loonbedrijf)

Voorbeelden

Een vaardigheidsexamen wordt alleen in een examenplan opgenomen als er sprake is van specifieke vaardigheden die niet (of onvoldoende) via de proeve van bekwaamheid beoordeeld kunnen worden. Een vaardigheidsexamen is daarom alleen opgenomen bij Groen, Grond, Infra en bij Dierenartsassistent Paraveterinair.

Groen, grond, infra

Bij alle drie niveaus van groen, grond, infra komt een vaardigheidsexamen voor. In het vaardigheidsexamen moet de student aantonen dat hij drie soorten machines voldoende beheerst. Het goed beheersen van machines is in de sector Groen, Grond, Infra essentieel vanwege de afbreukrisico’s die verbonden zijn aan het werken met grote en zeer dure machines. Dat rechtvaardigt een vaardigheidsexamen.

Dierenartsassistent paraveterinair

Aan het kwalificatiedossier van Dierenartsassistent paraveterinair is een wettelijke beroepsvereiste gekoppeld; dit in verband met het verrichten van diergeneeskundige handelingen. Het beheersen van de beroepsvaardigheden is daarbij essentieel. De meeste beroepsvaardigheden worden in de proeve van bekwaamheid geëxamineerd. Een aantal kunnen binnen de proeve niet (voldoende) geëxamineerd worden. Vandaar een vaardigheidsexamen.

Examenleverancier van en voor AOC's

examenstandaard
Menu