Het werkprocesexamen

Een werkprocesexamen in model 6 lijkt op een opdracht voor aanvullend bewijsmateriaal in model 5. Het verschil is de status. Een werkprocesexamen in model 6 is wel een zelfstandig examenonderdeel; het resultaat van een werkprocesexamen wordt niet ingebracht in de proeve, wat bij een opdracht voor aanvullend bewijsmateriaal in model 5 wel gebeurt. 

In een werkprocesexamen worden één of enkele werkprocessen geëxamineerd die niet in een proeve beoordeeld kunnen worden. Een werkprocesexamen voldoet toetstechnisch aan de eisen die aan een examen gesteld worden. Een werkprocesexamen wordt door één examinator beoordeeld. Het beoordelingsformulier van een werkprocesexamen kent dezelfde opbouw als die van een proeve in model 6.

Examenleverancier van en voor AOC's

examenstandaard
Menu