Voorbeeldtuin

vmbo - Groen Proeven

27 juni 2017

Vanaf schooljaar 2017/2018 kunnen docenten kiezen uit verschillende Proeves van Bekwaamheid (PvB’s) voor het examenprogramma Groen. Voor elk keuzevak zijn er dan 3 of 4 PvB’s beschikbaar. Twee daarvan zijn uitgewerkt volgens een geheel nieuw format. Onze constructeurs komen volgend schooljaar graag naar uw AOC om de nieuwe proeven toe te lichten.

Ruime keus

Onlangs hebben we zogenaamde Compacte PvB’s gepubliceerd op www.groenproeven.nl. Compacte PvB’s zijn kleiner van omvang en makkelijker te organiseren dan de reguliere PvB’s. Voor de zomervakantie publiceren we ook de Mijn-Beroepproeven. In een Mijn-Beroepproeve presenteert de examenleerling een keuzevak en het beroep achter dat keuzevak aan leerlingen uit de tweede klas die nog keuzevakken moeten kiezen. Een Mijn-Beroepproeve combineert daarmee vakinhoudelijke aspecten en LOB-onderdelen. Voor elk keuzevak zijn ook 1 of 2 PvB’s beschikbaar in het oude bekende format. Kortom, u kunt met de PvB’s van Groen Proeven alle kanten op!

Ambassadeurs Groen Proeven

Onze constructeurs komen volgend schooljaar graag naar uw AOC om de nieuwe proeven toe te lichten. Deze constructeurs hebben zelf ook veel ervaring met de uitvoering van PvB’s. Zij kennen de do’s en don’ts als het gaat om de voorbereiding en uitvoering ervan. Wilt u hen uitnodigen voor een bijeenkomst van beroepsgerichte docenten? Neem dan contact op met Wim Grooters: w.grooters@groenenorm.nl

  • Voorbeeldtuin

Examenleverancier van en voor AOC's

examenstandaard
Menu