Oordeel Onderwijsinspectie

Groene Standaard examenproducten zijn in 2010 en 2013 door de Onderwijsinspectie beoordeeld. In 2010 is de productlijn van Model 5 met een voldoende beoordeeld. In 2013 heeft de Onderwijsinspectie expliciet gekeken naar het nieuwe model 6 en ook dat met een voldoende beoordeeld.

Als een aoc deze producten onveranderd inzet bij examinering, dan zal de Inspectie dit product bij een audit op de school niet nogmaals beoordelen. Het oordeel wordt overgenomen. De Inspectie zal dan vooral kijken naar de kwaliteit van de uitvoering.

Model 6

Wat betreft het oordeel over model 6 zijn we vooral trots op de mondelinge toelichting die de Inspectie gaf bij de uitkomst van dit onderzoek: "Er is een sprong voorwaarts gemaakt in vergelijking met de vorige producten die ook al voldoende waren.”  Specifiek ging de waardering uit naar de gehanteerde examenmix, de transparantie van de producten en de keten van digitalisering die volgens de Inspectie kwaliteitsverhogend werkt. De producten worden als volwaardige examenproducten beschouwd en niet als kaderexamens.

Examenleverancier van en voor AOC's

examenstandaard
Menu