PvB's voor examenprogramma Groen

Vanaf het schooljaar 2016-2017 is het nieuwe beroepsgerichte examenprogramma vmbo Groen ingevoerd. In het centraal examen worden de profielmodules geëxamineerd. De keuzevakken komen in het schoolexamen aan bod. Overigens mogen de profielmodules ook in het schoolexamen opgenomen worden. 

Nieuwe PvB's

Groene Norm heeft diverse PvB's beschikbaar voor het examenprogramma Groen

  • Er zijn nieuwe Proeven van Bekwaamheid voor de 13 groene keuzevakken ontwikkeld. De vorm van deze PvB’s is ongewijzigd. De opdracht die de leerlingen moeten uitvoeren sluit daar waar mogelijk aan bij nieuwe trends en ontwikkelingen (daktuinen, blotevoeten paden, zorgboerderij, kiemgroenten, gezond voedsel) en de dingen waar leerlingen mee bezig zijn (zoals vloggen). 
  • Bestaande PvB's (bijvoorbeeld Pizzabakker) die u nog kent van het 'oude' examenprogramma zijn afgestemd op de eisen van het nieuwe examenprogramma Groen. De inhoud is grotendeels hetzelfde gebleven, maar die inhoud is gekoppeld aan deeltaken van het examenprogramma Groen. De titels van deze aangepaste PvB;s zijn ook niet veranderd. Wel hebben we aan de titel '2.0' toegevoegd om duidelijk te maken dat dit de nieuwste versie is van de betreffende PvB (bijvoorbeeld Pizzabakker 2.0). 
  • Voor alle keuzevakken zijn sinds mei 2017 compacte PvB;s beschikbaar. Een compacte PvB is kleiner van omvang en daardoor makkelijker voor te bereiden en uit te voeren. Een compacte PvB's is gericht op de essentie van het beroep; die essentie vormt de basis van de opdracht. U herkent een compacte PvB aan de titel die altijd de naam van een beroep bij het betreffende keuzevak is, bijvoorbeeld De Monteur, of: De Hovenier. 

Alle PvB's zijn beschikbaar in de PvB-bank via www.groenproeven.nl

Examenleverancier van en voor AOC's

examenstandaard
Menu