Toetsmatrijzen

De Schoolexamenbank werkt met ingebouwde toetsmatrijzen. Een toetsmatrijs geeft aan hoeveel vragen van elk type in het examen opgenomen zijn, in welke verhouding deze voorkomen en hoe de puntenverdeling is. Dat alles in relatie tot de exameneisen die met het examen afgedekt worden.

Een goed samengesteld examen bestaat dus uit verschillende typen vragen in de juiste verhouding. Voor de verhouding tussen de type vragen hanteren we dezelfde norm die Cito hanteert bij het Centraal Examen (CSPE) voor de verschillende leerwegen. De norm verschilt per leerweg en per type examen. Binnen de Schoolbank streven we ernaar om bij het samenstellen van een examen zo dicht mogelijk bij de verhouding in onderstaande tabellen te komen.

Theorie-examen

Een theorie-examen omvat geen Specifieke Beroepsvaardigheden. Alleen Kennis (K) en Algemene Beroepsvaardigheden (ABV) in de volgende verhoudingen voor de 3 leerwegen. 

Leerweg % K-vragen % ABV-vragen % SBV-vragen
GL 50 50 -
KB 55 45 -
BB 60 40 -

Praktijkexamen

Een praktijkexamen omvat geen Kennisvragen. Alleen Algemene Beroepsvaardigheden (ABV) en Specifieke Beroepsvaardigheden (SBV) in de volgende verhoudingen voor de 3 leerwegen.

% K-vragen % ABV-vragen % SBV-vragen

Leerweg % K-vragen % ABV-vragen % SBV-vragen
GL - 50 50
KB - 45 55
BB - 40 60

Combinatie-examen

Een combinatie-examen omvat Kennis (K), Algemene Beroepsvaardigheden (ABV) en Specifieke Beroepsvaardigheden (SBV) in de volgende verhoudingen voor de 3 leerwegen.

Leerweg % K-vragen % ABV-vragen % SBV-vragen
GL 25 50 25
KB 20 50 30
BB 15 50 35

Examenleverancier van en voor AOC's

examenstandaard
Menu