Typen vragen

Een kwalitatief goed schoolexamen is opgebouwd uit verschillende typen vragen. De Schoolexamenbank bevat daarom verschillende typen vragen en opdrachten.

In de Schoolexamenbank komen 3 typen vragen/opdrachten voor:

  • Kennisvragen (K) gericht op het reproduceren van feiten en begrippen
  • Vragen en opdrachten gericht op algemene beroepsvaardigheden (ABV)
  • Opdrachten gericht op specifieke beroepsvaardigheden (SBV)

Kennis (K)

Kennis gericht op het ‘weten’ noemen we ook wel feitenkennis of reproductieve kennis. Kennisvragen worden alleen in een theorie-examen opgenomen.

Algemene beroepsvaardigheden (ABV)

Algemene beroepsvaardigheden zijn niet gerelateerd aan het vakgebied. Het zijn in feite algemene competenties. Vragen en opdrachten gericht op algemene beroepsvaardigheden kunnen zowel in een theorie-examen als in een praktijkexamen opgenomen worden. Bij een theorie-examen zijn dit rekenvaardigheden, tabellen aflezen, grafieken aflezen en dergelijke. Bij een praktijkexamen zijn de opdrachten gericht op competenties als presenteren, veilig werken, systematisch werken en op algemene beroepshandelingen, bijvoorbeeld: grafiektekenen en berekeningen maken in een praktische context.

Specifieke beroepsvaardigheden (SBV)

Opdrachten gericht op specifieke beroepsvaardigheden gaan over praktische (beroeps) handelingen van een leerling binnen zijn vakgebied. Specifieke beroepsvaardigheden worden alleen in een praktijkexamen opgenomen.

Voorbeeldvragen

Voorbeelden van de drie vraagtypen zijn opgenomen in het document Voorbeeldvragen.

Examenleverancier van en voor AOC's

examenstandaard
Menu