Verantwoordelijkheid aoc's

Groene Norm stelt examenproducten beschikbaar. De gebruikers van die producten, de aoc's, zijn verantwoordelijk voor de wijze waarop die examenproducten worden ingezet in het examenproces. En ze zijn natuurlijk ook verantwoordelijk voor de uitvoering van het examen zelf.  

Van examenstandaard naar examen

Groene Standaard examenproducten noemen we examenstandaarden. In een examenstandaard staat beschreven hoe een proeve (of werkprocesexamen, of vaardigheidsexamen of kennisexamen) uitgevoerd moet worden. Een examenstandaard bevat inhoudelijke eisen, toetstechnische eisen en een beoordelingsformulier. Een examenstandaard beschrijft dus de eisen aan het examen. Bij de inrichting van een praktisch examen moet het aoc zelf zorgen voor:

  • Een geschikte praktijklocatie waar de gehele inhoud van het examen afgenomen kan worden. Bij een proeve betekent dat dat alle werkprocessen daar beoordeeld moeten kunnen worden.
  • Aanvullend bewijsmateriaal indien een bepaald werkproces toch niet in de proeve uitgevoerd kan worden.  
  • Het aanwijzen van deskundige assessoren of examinatoren. Een proeve moet door 2 assessoren beoordeeld worden, één daarvan bij voorkeur uit het bedrijfsleven. Bij een werkprocesexamen of een vaardigheidsexamen wordt één examinator als eis gesteld. Het spreekt voor zich dat assessoren en examinatoren deskundig moeten zijn. Vanuit het examenproduct worden daaraan geen specifieke eisen gesteld. Het aoc moet de deskundigheid zelf borgen, zo nodig met behulp van training en/of certificering.
  • Goede communicatie naar de examenkandidaat, de assessoren (cq de examinator) en het bedrijf waar het examen afgenomen wordt. Denk daarbij aan het tijdstip/de periode van het examen, de tijden waarop de assessoren, cq de examinator het examen bezoeken, en dergelijke.  
  • Een correct ingevuld inrichtingsplan (alleen bij een proeve) waarin bovenstaande keuzes verantwoord worden. 

Examenleverancier van en voor AOC's

examenstandaard
Menu