Examenprogramma Groen

Vanaf schooljaar 2016-2017 hebben alle vmbo-scholen te maken met het nieuwe beroepsgerichte examenprogramma. Ruim 30 afdelingsprogramma’s zijn dan vervangen door 10 profielen. Voor het groene vmbo is er één profiel Groen ontwikkeld. Een breed, toekomstgericht en doorstroomrelevant profiel. Het programma is opgebouwd uit een kern, een profiel en keuzevakken. Voor het profiel Groen zijn 13 groene keuzevakken ontwikkeld.

Kern

Dit onderdeel van het examenprogramma bestaat uit:

  • algemene kennis en vaardigheden/competenties
  • professionele kennis en vaardigheden
  • vaardigheden voor loopbaanoriëntatie en -ontwikkeling.

Het kernprogramma wordt niet als apart deel geëxamineerd, maar altijd in samenhang met het profiel en/of de keuzevakken.

Profiel

Het profiel Groen bestaat uit 4 profielmodules. De modules bevatten alle kennis, competenties en vaardigheden die leerlingen kennis laten maken met de groene beroepssector. Zowel in oriënterende als in voorbereidende zin.

Het profiel omvat 50% van het beroepsgerichte examenprogramma en wordt afgerond met een centraal examen. BB en KB leerlingen worden met het centraal examen over alle 4 profielmodules geëxamineerd. GL leerlingen worden over 2 modules geëxamineerd. Scholen zijn vrij om (delen van) de profielmodules ook op te nemen in het schoolexamen.

Keuzevakken

Naast een profiel moeten BB en KB leerlingen ten minste 4 keuzevakken kiezen uit het aanbod van de school. Een GL leerling kiest 2 keuzevakken. De keuzevakken samen vormen 50% van het examenprogramma van de leerling. Keuzevakken worden in het schoolexamen getoetst.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de nieuwe examenprogramma’s? Op www.vernieuwingvmbo.nl is veel informatie te vinden. Daar staat ook het examenprogramma Groen.

Examenleverancier van en voor AOC's

examenstandaard
Menu