Voorbeeldexamens

In de Schoolexamenbank zijn voorbeeldschoolexamens opgenomen. Deze zijn gebaseerd op items uit de digitale itembank. Zo hoeven docenten niet meer hun eigen schoolexamen samen te stellen. Natuurlijk moet de inhoud van het voorbeeldexamen wel behandeld zijn in het onderwijsprogramma. Docenten kunnen een voorbeeldexamen (op onderdelen) ook aanpassen en het opslaan als een ‘nieuw schoolexamen’.
Eind 2015 zijn er 2 voorbeeldexamens voor elke leerweg (BB, KB, GL) gebaseerd op het examenprogramma Landbouwbreed, dus 6 in totaal. In de toekomst komen er meer voorbeeldexamens.
Een voorbeeldexamen bestaat uit een praktijk- en een theorie-onderdeel, zo’n examen heet een combinatie-examen.

Waaruit bestaat een complete set?

Een complete set van een voorbeeldexamen bestaat uit de volgende te downloaden documenten:

  • Toetsmatrijs voor theorie- en praktijkdeel (zie voorbeeld toetsmatrijs).
  • Docenteninstructie met correctievoorschrift en voor het praktijkdeel een lijst met benodigdheden.
  • Theorie-examen voor de leerling.
  • Praktijk-examen voor de leerling.
  • Omzettingstabel voor de docent; met een N-term die aan te passen is.

Examenleverancier van en voor AOC's

examenstandaard
Menu