Wat is Groen Proeven?

Van 2010 tot 2013 zijn binnen het project Groen Proeven een groot aantal Proeven van Bekwaamheid (PvB’s) ontwikkeld voor het beroepsgerichte schoolexamen onder het examenprogramma Landbouw en Natuurlijke Omgeving en het examenprogramma Landbouw Breed. Die PvB’s zijn ondergebracht in de PvB bank van Groene Norm. Inmiddels zijn in die bank ook vele nieuwe PvB's opgenomen voor het examenprogramma vmbo Groen dat in 2016 is geïntroduceerd. Zie daarvoor ook de pagina 'PvB's voor het nieuwe examenprogramma'. 

Proeven van Bekwaamheid

In een Proeve van Bekwaamheid (PvB) moet een leerling onderliggende kennis en vaardigheden in samenhang inzetten om reële beroepsvraagstukken op te lossen. Daarbij gaat het ook om het tonen van de juiste beroepshouding en verantwoordelijkheidsgevoel. In een Proeve van Bekwaamheid kan een leerling laten zien competent te zijn in een reële beroepssituatie.

Toegang PvB-bank

Alle PvB's zijn voor de aoc's beschikbaar op de PvB-bank van Groene Norm. Deze is te vinden op www.groenproeven.nl. Voor toegang tot de PvB-bank moet u eenmalig een digicode activeren. Medewerkers van aoc's kunnen een digicode aanvragen door een mail te sturen naar contact@groenenorm.nl. Heeft u al een digicode geactiveerd voor de Schoolexamenbank, dan kunt u daarmee ook inloggen in de PvB-bank. 

Meer informatie?

Heeft u behoefte aan meer achtergrondinformatie? Ga dan naar www.groenproeven.nl. Daar is ook veel materiaal te vinden dat scholen kan helpen bij het implementeren van PvB’s binnen het schoolexamen.

Examenleverancier van en voor AOC's

examenstandaard
Menu