Vaststellingscommissie Home Groene Norm Organisatie Vaststellingscommissie

Vaststellingscommissie

De vaststellingscommissie van Groene Norm stelt de nieuw ontwikkelde of gewijzigde beoordelings- en exameninstrumenten vast. De leden uit onderwijs en bedrijfsleven worden voorgedragen door de scholen respectievelijk het Werkgeversplatform Sectorkameren worden benoemd door het bestuur.

Functieprofiel  VC