Een volledig pakket Home Voor MBO Een volledig pakket

Een volledig pakket

Examenproducten voor alle groene kwalificaties

Groene Norm ontwikkelt examenproducten voor de groene kwalificatiedossiers. Een kwalificatiedossier beschrijft de eisen waaraan een mbo-student moet voldoen om zijn diploma te behalen. Een kwalificatiedossier bestaat uit een basisdeel en profiel- en keuzedelen.

Diverse examenvormen

Voor het vormgeven van de examenplannen voor de diverse kwalificaties, hanteren we 4 verschillende examenvormen.

  • Beroepsproeve
  • Werkprocesexamen
  • Vaardigheidsexamen
  • Kennisexamen

In het examenplan voor een bepaalde kwalificatie is altijd een beroepsproeve opgenomen; de beroepsproeve is de basis van de examinering in het groene mbo. Soms is er in het examenplan ook een werkprocesexamen, een vaardigheidsexamen en/of een kennisexamen opgenomen.

De beroepsproeve, het werkprocesexamen en het vaardigheidsexamen zijn alle drie praktijkexamens.