Examens voor keuzedelen Home Voor MBO Examens voor keuzedelen

Examens voor keuzedelen

In eerste plaats ontwikkelt Groene Norm examens voor de basis- en profieldelen. Keuzedelen behoren in de toekomst waarschijnlijk ook tot de diplomeringseis. Hiervoor moeten straks dan ook gevalideerde examens beschikbaar zijn.

Op verzoek van de AOC’s zijn we nu al begonnen met het maken van examens voor keuzedelen. Dat doen we in een pilot is afstemming met de MBO Raad. We construeren de examens van de keuzedelen in lijn met onze andere examens. Ze voldoen aan de volgende criteria:

  • De essentie van het keuzedeel wordt geëxamineerd.
  • De examens zijn haalbaar, uitvoerbaar, betaalbaar en organiseerbaar (HUBO).
  • De inspanning die de student moet leveren voor een keuzedeel staat in verhouding tot de inspanning die hij moet leveren voor de basis en het profiel van het kwalificatiedossier.

Vanaf januari 2019 zijn de eerste examens voor keuzedelen beschikbaar.

Keuzedelen in de pilot

In de pilot worden twintig examens ontwikkeld voor de keuzedelen die het meest worden aangeboden door AOC’s.

 crebokeuzedeel
1 K0275 Verdieping diergedrag, dierenwelzijn en ethiek, geschikt voor niveau 2
2 K0274 Verdieping diergedrag, dierenwelzijn en ethiek, geschikt voor niveau 3
3 K0386 Verdieping diergedrag, dierenwelzijn en ethiek, geschikt voor niveau 4
4 K0343 Trends, conceptueel bloemwerk en marktinnovaties
5 K0342 Trends & bloemwerk
6 K0353 Specialistische technische werken in het groen
7 K0311 De levende tuin
8 K0161 Keuringsklaar maken en voorbrengen
9 K0318 Teeltspecialisatie, geschikt voor niveau 2
10 K0319 Teeltspecialisatie, geschikt voor niveau 3
11 K0281 Cultuurtechniek
12 K0320 Teeltspecialisatie, geschikt voor niveau 4
13 K0132 Voortplanting en fokkerij
14 K0272 Automatisch melken
15 K0273 Sportvisserij
16 K0108 Trimmer
17 K0255 Agrarisch loonwerk
18 K0601 Doorstroom groen hbo
19 K0257 Dak- en gevelbegroening geschikt voor niveau 3
20 K0310 Dak- en gevelbegroening geschikt voor niveau 4