Groene Norm is gecertificeerd als examenleverancier Home Voor MBO Groene Norm is gecertificeerd als examenleverancier

Groene Norm is gecertificeerd als examenleverancier

Groene Norm is een gecertificeerde examenleverancier voor het mbo

Sinds 25 mei 2018 is Groene Norm gecertificeerd als examenleverancier. Met deze certificering waarborgt Groene Norm dat de deelnemende scholen valide examenproducten bij ons kunnen inkopen. De certificering werd in 2018 uitgevoerd door Certiforce en in 2021 door Hobéon. Zij hebben Groene Norm getoetst aan de hand van de norm voor valide exameninstrumenten. Deze norm bestaat uit producteisen, proces- en organisatie-eisen. 

In de periode zomer/najaar 2021 heeft Hobéon bij Groene Norm de audit uitgevoerd in het kader van de Valideringsafspraken voor het mbo.

Gecertificeerd voor 1,5 jaar 

Hobéon heeft de nieuwe visie en uitgangspunten niet in de praktijk kunnen toetsen. Om die reden heeft Hobéon geconcludeerd dat het goed is om  na 1,5 jaar Groene Norm opnieuw te beoordelen. Naar verwachting zijn er dan voldoende examens ontwikkeld op basis van de nieuwe visie en uitgangspunten om vast te stellen dat die werkwijze daadwerkelijk wordt toegepast en examens oplevert die voldoen aan de Norm.