Piramide van Miller Home Voor MBO Piramide van Miller

Piramide van Miller

Beroepsbekwaamheid in 4 lagen

Bij de ontwikkeling en afname van examens is het onderwijsmodel Piramide van Miller leidend. Deze piramide is een hulpmiddel om de niveaus van beroepsbekwaamheid te schetsen. Miller beschrijft beroepsbekwaamheid in 4 lagen. De onderliggende laag is het fundament voor de laag erboven.

MBO-examens en de piramide

Het overgrote deel van onze MBO-examens is gericht op de niveaus ‘doen’ en ‘laten zien’ in de Piramide van Miller. De niveaus ‘weten’ en ‘toepassen’ dekken de AOC’s af gedurende het onderwijsproces. Voor bepaalde kwalificaties ontwikkelen we ook een kennisexamen dat gericht is op het niveau ‘weten’ en/of een vaardigheidsexamen dat gericht is op het niveau ‘toepassen’. Dat doen we als de kennis en/of vaardigheden tot de essentie van het beroep gerekend wordt en niet binnen een beroepsproeve geëxamineerd kan worden.