Online afname Home Voor VMBO Online afname

Online afname

Theorie-examens online afnemen

Leerlingen kunnen een theorie-examen uit Schoolexamenbank Groen ook online maken. Praktijkexamens voorlopig nog niet. Daarvan is alleen een papieren versie beschikbaar. Zo’n online afname vindt plaats via het toetssysteem QMP. Dat betekent overigens niet dat u op school de beschikking over de applicatie QMP moet hebben. In principe kan een online examen vanaf elke willekeurige computer of laptop door leerlingen gemaakt worden. De leerling logt in op de online QMP-server. Wel vraagt de online afname om een aantal specifieke procedures die in deze paragraaf beschreven worden.

Online theorie-examen aanmaken

Na het samenstellen van het theorie-examen in Schoolexamenbank Groen, kiest u voor de optie: ‘genereer online schoolexamen in QMP’. Het online examen staat direct klaar. U kunt alleen een online examen genereren voor een examen dat u de status ‘vastgesteld’ meegegeven heeft.

Online theorie-examen afnemen

Een leerling die een online-examen moet maken, volgt de volgende procedure:

 • De leerling gaat naar www.schoolexamenbankgroen.nl en kiest ‘Inloggen als leerling op online-examens Groen’.
 • De leerling kiest zijn school en de locatie uit de lijst.
 • De leerling vult de PTA-code van het examen in (gekregen van de docent). Het is belangrijk dat hier de exacte code ingevoerd wordt, want er wordt geen lijst getoond waaruit de leerling kan kiezen.
 • Na invullen van de PTA-code en het klikken op het vergrootglas, verschijnt de titel van het examen in beeld.
 • De leerling klikt op dit examen en vult in het volgende scherm zijn persoonlijke gegevens in  (voornaam, achternaam, klas).
 • De docent voert zijn inlogcode (=monitorinlog) in op de computer van alle leerlingen afzonderlijk.
 • De leerling maakt het examen en sluit het na afloop af.
 • Het systeem controleert het gemaakte examen en slaat de scores van alle leerlingen op in de beheeromgeving van QMP.

Monitorinlog aanvragen

Voor online afname heeft elke begeleidend docent een inlogcode nodig, de zogenaamde monitorinlog. Deze bestaat uit een inlognaam en een wachtwoord, die altijd in combinatie gebruikt worden. Vraag de monitorinlog tijdig aan door een mail te sturen naar [email protected] met vermelding van de volgende gegevens:

 • Onderwerp: aanvraag monitorinlog Schoolexamenbank Groen
 • Naam en e-mailadres van de docent die monitorinlog nodig heeft
 • Naam school en locatie
 • Het 6 cijferige brinnummer van de locatie (ten behoeve van identificatie in het systeem)

Toegang tot beheeromgeving

Met de monitorinlog heeft u ook toegang tot de beheeromgeving van het examen in QMP. Hier kunt u de resultaten van de leerlingen bekijken. Na inloggen in QMP heeft u twee opties:

 • Settings: hier kunt u het wachtwoord van uw monitorinlog wijzigen. Het is verstandig om dat af en toe te wijzigen!
 • Reporter: hier kunt u de resultaten bekijken.
  • Kies ‘Scorelijstrapport’.
  • Zorg dat ‘Rapportsjabloon’ op ‘schoolexamenbank’ staat.
  • In dit scherm moet ook de code van het assessment (het examen) ingevuld worden. Vul eerst nog niets in en klik direct op ‘bladeren’.  In het zoekscherm dat nu verschijnt, klikt u op ‘alles weergeven’.  Er verschijnt een lijst met codes van examens die eerder op uw locatie online afgenomen zijn. Selecteer het juiste examen (herkenbaar aan de PTA-code en de datum). De code van dit examen verschijnt nu in het juiste scherm.
  • Klik op ‘rapport weergeven’.  Er verschijnt een lijst met namen van leerlingen die het examen gemaakt hebben met hun resultaten.
  • Klik in de eerste kolom op ‘coachingsrapport’ om van elke leerling te zien hoe hij / zij op elke afzonderlijke vraag gescoord heeft.
 • Als u binnen Reporter kiest voor ‘Exporteren naar Excel’ en verder de procedure volgt zoals hierboven beschreven voor ‘Scorelijstrapport’ dan kunt u de resultaten van de leerlingen in een Excel-bestand downloaden. De optie ‘coachingsrapport’ werkt echter niet via Excel.

Test vooraf het online examen

Als u bij leerlingen een online examen wilt afnemen, dan is het raadzaam om vooraf zelf het examen eerst online te testen.

 • Nadat u het online examen gegenereerd heeft, kunt u het uittesten door het zelf te maken.
 • Log in als leerling en maak het examen zoals hierboven beschreven in de paragraaf ‘Online theorie examen afnemen’.
 • U kunt het resultaat (de score) van de test bekijken zoals in bovenstaande paragraaf ‘Toegang tot beheeromgeving’ beschreven staat.

Helpdesk bij technische problemen

Als er bij de online afname technische problemen voordoen die direct opgelost moeten worden, dan kunt u contact opnemen met de QMP helpdesk: 033-7501041. U krijgt dan iemand van de organisatie ‘Explain’ aan de lijn. Geef aan dat u een acuut technisch probleem heeft bij de online afname van een schoolexamen in de Schoolexamenbank Groen. Bij algemene en minder urgente problemen kunt u contact opnemen met de Helpdesk van Groene Norm via het mailadres [email protected] of via het telefoonnummer: 030-6087921