Groene Norm Home Groene Norm

Groene Norm

Dé examenleverancier voor groen onderwijs

Stichting Groene Norm is, sinds 1 september 2015, dé leverancier van examenproducten van en voor groen vmbo en mbo. Alle AOC’s zijn deelnemer van Groene Norm, de stichting is er daardoor zowel ván als vóór hen. Door samen examenproducten te ontwikkelen, bundelt Groene Norm innovatiekracht.

De examenproducten van Groene Norm

  • Groen Proeven, database met gevalideerde PvB’s voor het schoolexamen vmbo
  • Schoolexamenbank Groen, itembank met kennisvragen en praktijkopdrachten voor het schoolexamen vmbo
  • Examenproducten voor alle basis- en profieldelen van de groene kwalificatiedossiers mbo
  • Alle CKS-examenproducten van voormalig examenleverancier Groene Standaard

Kenmerken van onze examenproducten

  • afgestemd met de AOC’s
  • gebaseerd op onze visie op examinering
  • samen met het bedrijfsleven ontwikkeld
  • dekken alle examineringseisen in vmbo en mbo
  • zijn actueel en afgestemd op ontwikkelingen in het beroepsonderwijs