Groene Norm Home Groene Norm

Groene Norm

Dé examenleverancier voor groen onderwijs

Stichting Groene Norm is, sinds 1 september 2015, dé leverancier van examenproducten van en voor groen vmbo en mbo. Deelnemers van de stichting zijn scholen die Groen Onderwijs aanbieden. De stichting is ván en vóór hen. Door samen examenproducten te ontwikkelen, bundelt Groene Norm kracht.

De examenproducten van Groene Norm

  • Groen Proeven, database met gevalideerde PvB’s voor het schoolexamen vmbo
  • Schoolexamenbank Groen, itembank met kennisvragen en praktijkopdrachten voor het schoolexamen vmbo
  • Examenproducten voor alle groene kwalificatiedossiers mbo

Kenmerken van onze examenproducten

  • afgestemd met de deelnemende scholen
  • gebaseerd op onze visie op examinering
  • samen met het bedrijfsleven ontwikkeld
  • dekken alle examineringseisen in vmbo en mbo
  • actueel en afgestemd op ontwikkelingen