Digitaal examineren Home Voor MBO Remindo Digitaal examineren

Digitaal examineren

Beveiligen van examens

Het beveiligen van examens vormt in het onderwijs een continu punt van aandacht. Het onderwijs wordt er niet mee gediend als examenvragen uitlekken en op straat liggen. Dat zou ernstige schade brengen aan de kwaliteit van het examen. Examenfraudes uit de recente historie laten zien dat het maken van goede afspraken rondom het beveiligen van examens en examenprocessen enorm belangrijk is. Het blijkt dat digitaal afnemen van examens sterk bijdraagt aan het voorkomen van examenfraude. Het is onder meer om deze reden dat Groene Norm er voor kiest om haar theorie-examens digitaal af te nemen.

Alles direct digitaal vastgelegd

Alle resultaten worden direct vastgelegd en bewaard op één beveiligde plaats. Er kan dus niets van de beoordeling meer kwijtraken. Daar is ook de Inspectie blij mee.

Examenanalyse

Door de examens online af te nemen, wordt ook een analyse van de examenvragen door Groene Norm mogelijk.