Hoe werkt Remindo? Home Voor MBO Remindo Hoe werkt Remindo?

Hoe werkt Remindo?

Remindo is een online toetssysteem, waarvoor enkel een pc met internet nodig is. Remindo is zo ingericht dat het voor de school eenvoudig is om het volledige digitale afnameproces zelf te gaan beheren. Dit vraagt van de school enige aandacht om er goed mee van start te gaan. Werken met Remindo zorgt vooral voor veel gemak en een hoge mate van efficiency.

Hoe werkt Remindo?

In Remindo is een aantal verschillende rollen(*) beschikbaar. Iedere rol(**) vervult een andere stap in het digitale afnameproces. Hieronder volgt een korte uitleg:

  • De toetscoördinator beheert de toegang van alle gebruikers tot Remindo. Dit betreft zowel docenten, toezichthouders en correctoren als de examenkandidaten.
  • De docent zet een examen voor afname klaar. Aan een examenafname koppelt de docent de juiste examenkandidaten, toezichthouder en correctoren. Tevens kan de docent bij de examenresultaten.
  • De toezichthouder zorgt dat de examenkandidaten op het moment van afname het examen kunnen starten. Daarnaast kan de toezichthouder technische ondersteuning bieden tijdens het examenmoment.
  • De corrector kijkt wanneer het examen open vragen bevat de antwoorden na.
  • Examenkandidaten hebben een eigen inlog voor Remindo. Na inloggen kunnen examenkandidaten een klaargezet examen in Remindo maken.

Handleidingen voor de diverse rollen zijn te verkrijgen via [email protected].

* Terminologie kan afwijken van de invulling die een school aan een rol geeft.
** Een persoon kan over meerdere rollen beschikken.

Demo Remindo

Wilt u weten hoe Remindo er uit ziet?
Via onderstaande link kunt u via een testexamen zien hoe de digitale afnameomgeving van Remindo er uit ziet.

Demo Remindo