Introductie en visie Home Voor MBO Introductie en visie

Introductie en visie

Groene Norm wordt geleid door het algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Zij werken samen met de uitvoeringsorganisatie Examenservices die zorgt voor de ontwikkeling, beheer en onderhoud van de examens van Groene Norm. Om dit goed te kunnen doen, zijn verschillende groepen van belang.


In het kwaliteitshandboek van Groene Norm is meer informatie opgenomen over de organisatie, kaders en richtlijnen. Deze is te downloaden via de Examenbank.