Introductie en visie Home Voor MBO Introductie en visie

Introductie en visie

Groene Norm is gecertificeerd als examenleverancier

Sinds 25 mei 2018 is Groene Norm gecertificeerd als examenleverancier. Met deze certificering waarborgt Groene Norm dat de deelnemende scholen valide examenproducten bij ons kunnen inkopen. De certificering werd in 2018 uitgevoerd door Certiforce en in 2021 door Hobéon. Zij hebben Groene Norm getoetst aan de hand van de norm voor valide exameninstrumenten. Deze norm bestaat uit producteisen, proces- en organisatie-eisen.

In de periode zomer/najaar 2021 heeft Hobéon bij Groene Norm de audit uitgevoerd in het kader van de Valideringsafspraken voor het mbo.

Gecertificeerd voor 1,5 jaar 

Hobéon heeft de nieuwe visie en uitgangspunten niet in de praktijk kunnen toetsen. Om die reden heeft Hobéon geconcludeerd dat het goed is om  na 1,5 jaar Groene Norm opnieuw te beoordelen. Naar verwachting zijn er dan voldoende examens ontwikkeld op basis van de nieuwe visie en uitgangspunten om vast te stellen dat die werkwijze daadwerkelijk wordt toegepast en examens oplevert die voldoen aan de Norm.

Drie routes tot valide exameninstrumenten

Het ministerie van OCW heeft bepaald dat vanaf 1 augustus 2018 alle mbo-scholen valide exameninstrumenten dienen in te zetten voor de examinering. Scholen kunnen via drie routes tot valide exameninstrumenten komen. De AOC’s hebben gekozen voor route 1. Zij willen valide examens inkopen bij Groene Norm.