Proeve van bekwaamheid Home Voor MBO Examenproducten Proeve van bekwaamheid

Proeve van bekwaamheid

Een proeve is een praktisch examen waarbij de kandidaat één of meerdere complexe beroepsopdrachten uitvoert in een reële praktijksituatie. In een proeve wordt vastgesteld of de kandidaat het beroep beheerst waarvoor hij is opgeleid. Daarom vindt de proeve bij voorkeur plaats in een echte beroepssituatie. De kandidaat voert tijdens de proeve werkzaamheden uit, maakt keuzes en lost dilemma’s op zoals die in het beroep voorkomen. Hoelang het examen duurt, is afhankelijk van wat er beoordeeld moet worden. Tijdens de proeve wordt de kandidaat beoordeeld door bij voorkeur twee assessoren (beoordelaars). Assessoren beoordelen de uitgevoerde werkprocessen aan de hand van een beoordelingsformulier. Bij sommige onderdelen is het niet mogelijk om alleen door observeren tot een goed oordeel te komen. Dan is een product mogelijk onderdeel van het te beoordelen werkproces en/of is er een examengesprek.

Bekijk hier de webinar nieuwe formats.