Voor MBO Home Voor MBO

Voor MBO

De beste examenproducten voor het groene mbo

Groene Norm is leverancier van examenproducten voor schoolexamens in het groene mbo. We ontzorgen scholen met Groen onderwijs met een grote variëteit aan kwalitatief goede examenproducten. De sterke praktijkgerichtheid is typerend voor onze examenproducten. Uiteraard werken we intensief samen met het bedrijfsleven.

Verschillende mbo-examenproducten

Wij hebben mbo-examenproducten voor:

  • alle groene kwalificaties;
  • wettelijke beroepsvereisten die gerelateerd zijn aan groene kwalificaties.

Waarom examenproducten van Groene Norm?

De mbo-examenproducten van Groene Norm zijn:

  • dekkend voor de gestelde eisen in het ‘groene’ kwalificatiedossier;
  • actueel en afgestemd op ontwikkelingen in het beroepsonderwijs;
  • tot stand gekomen met betrokkenheid van het bedrijfsleven;
  • HUBO (haalbaar – uitvoerbaar – betaalbaar – organiseerbaar);
  • ontwikkeld door een gecertificeerde examenleverancier;
  • via een digitaal platform af te nemen.

Groene Norm is een gecertificeerde examenleverancier.