Voor MBO Home Voor MBO

Voor MBO

De beste examenproducten voor het groene mbo

Groene Norm is leverancier van examenproducten voor schoolexamens in het groene mbo. We ontzorgen AOC’s met een grote variëteit aan kwalitatief goede examenproducten. De sterke praktijkgerichtheid is typerend voor onze examenproducten. Examenafnames vinden dan ook zoveel mogelijk plaats in de beroepscontext. Uiteraard werken we intensief samen met het bedrijfsleven.

Verschillende mbo-examenproducten

Wij hebben mbo-examenproducten voor:

  • alle groene kwalificaties;
  • wettelijke beroepsvereisten die gerelateerd zijn aan groene kwalificaties;
  • alle groene kwalificaties van CKS.

Waarom examenproducten van Groene Norm?

De mbo-examenproducten van Groene Norm zijn:

  • dekkend voor de gestelde eisen in het ‘groene’ kwalificatiedossier;
  • actueel en afgestemd op ontwikkelingen in het beroepsonderwijs;
  • tot stand gekomen met betrokkenheid van het bedrijfsleven;
  • HUBO (haalbaar – uitvoerbaar – betaalbaar – organiseerbaar);
  • van een hoge kwaliteit die erkend wordt door de Onderwijsinspectie.

Groene Norm is een gecertificeerde examenleverancier.