Examenproducten Home Voor MBO Examenproducten

Examenproducten

Examenproducten voor alle groene kwalificaties

Groene Norm ontwikkelt examenproducten voor de groene kwalificatiedossiers. Een kwalificatiedossier beschrijft de eisen waaraan een mbo-student moet voldoen om zijn diploma te behalen. Een kwalificatiedossier bestaat uit een basisdeel en profiel- en keuzedelen.

Diverse examenvormen

Voor het vormgeven van de examenplannen voor de diverse kwalificaties, hanteren we 4 verschillende examenvormen.

  • Beroepsproeve
  • Werkprocesexamen
  • Vaardigheidsexamen
  • Kennisexamen

In het examenplan voor een bepaalde kwalificatie is altijd een beroepsproeve opgenomen; de beroepsproeve is de basis van de examinering in het groene mbo. Soms is er in het examenplan ook een werkprocesexamen, een vaardigheidsexamen en/of een kennisexamen opgenomen.

De beroepsproeve, het werkprocesexamen en het vaardigheidsexamen zijn alle drie praktijkexamens.