Examenproducten Home Voor MBO Examenproducten

Examenproducten

Examenproducten voor alle groene kwalificaties

Groene Norm ontwikkelt examenproducten voor de groene kwalificatiedossiers. Een kwalificatiedossier beschrijft de beroepsgerichte eisen waaraan een mbo-student moet voldoen.

Diverse examenvormen

Binnen Groene norm werken we vanaf 2021 met 2 examenvormen:

  • Proeve van bekwaamheid (proeve)
  • Kennisexamen

De examinering bij iedere kwalificatie bestaat altijd uit ten minste één proeve. Dit kunnen er meer zijn, afhankelijk van de grootte van de kwalificatie. Om de kwalificatie dekkend te krijgen, is soms ook sprake van een kennisexamen.