Uitvoering Kennisexamens CKS Home Voor MBO Groene Standaard examenproducten Uitvoering Kennisexamens CKS

Uitvoering Kennisexamens CKS

Voordat een kennisexamen Wettelijke beroepsvereisten kan worden afgenomen, moet u een aantal stappen zetten. Hieronder leest u welke stappen dit zijn.

Examendatum aanvragen en deelnemers aanmelden

Om een kennisexamen Wettelijke beroepsvereisten af te nemen, moeten eerst een examendatum worden aangevraagd. Vervolgens dient u de deelnemers voor het examen aan te melden. Beide stappen gebeuren via onze inschrijfapplicatie Easy. Om in Easy te werken, heeft u inloggegevens nodig. Deze worden, op verzoek van de examensecretaris, verstrekt door de coördinator ICT van Groene Norm. U dient hiervoor contact op te nemen met de examensecretaris van uw aoc.

Secure Browser

De kennisexamens worden afgenomen in QuestionMark Perception (QMP). Voor deze examens is het noodzakelijk dat de laatste versie van de Secure Browser is geïnstalleerd. U kunt Secure browser QMP

Inloggen in het kennisexamen

Om een kennisexamen af te nemen, moet de deelnemer inloggen in QMP. Hiervoor zijn inloggegevens nodig. Iedere deelnemer heeft eigen, persoonlijke inloggegevens. De inloggegevens worden, na aanmelden van de kandidaten in Easy aan de surveillant verstrekt. De surveillant verstrekt de inloggegevens op het examen aan de deelnemer. Download hier een Handleiding met de inlogprocedure. Na inloggen ziet de deelnemer het betreffende examen klaar staan.

Soms gaat het tijdens een examen iets mis. In deze Handleiding vindt u de oplossing voor de meest voorkomende problemen. In deze handleiding vindt u tevens de gegevens van onze helpdesk.

Klik hier om in te loggen in het Kennisexamen

Rapportage

Direct na het afronden van het examen zit de deelnemer het behaalde resultaat. Een overzicht van de resultaten voor de docent wordt gepubliceerd in Easy.

Vaardigheidsexamen en servicedocumenten

Naast het kennisexamen moet de deelnemer ook een vaardigheidsexamen afleggen. Het vaardigheidsexamen plus het servicedocument kunt u downloaden uit Examenstandaard.