Groene Norm is gecertificeerd als examenleverancier Home Voor MBO Introductie en visie Groene Norm is gecertificeerd als examenleverancier

Groene Norm is gecertificeerd als examenleverancier

Groene Norm is een gecertificeerde examenleverancier voor het mbo

Sinds 25 mei 2018 is Groene Norm gecertificeerd als examenleverancier. Met deze certificering waarborgt Groene Norm dat de deelnemende scholen valide examenproducten bij ons kunnen inkopen. De certificering werd in 2018 uitgevoerd door Certiforce en in 2021 door Hobéon. Zij hebben Groene Norm getoetst aan de hand van de norm voor valide exameninstrumenten. Deze norm bestaat uit producteisen, proces- en organisatie-eisen. 

Begin maart is samen met Hobéon het proces voor de hercertificering opgestart. 

Aan de hand van het kwaliteitshandboek, wat eind 2022 is vastgesteld, zijn vele onderdelen in de praktijk getoetst en is er ingezoomd op de uitvoering van de aanbevelingen uit het beoordelingsrapport van 2021. Zo is bijvoorbeeld gekeken naar de organisatie, de processen, de “formats”, opleverplanning van (nieuwe) examens en het proces en bemensing van de EAC en VC. Na grondig onderzoek door Hobeón is het proces eind juni afgerond en zijn er enkele kleine aanbevelingen gedaan. 

Met trots kunnen we melden dat op basis van het heronderzoek is vastgesteld dat Groene Norm als examenleverancier voldoet aan de organisatieeisen en proceseisen uit de norm valide exameninstrumenten mbo en opnieuw gecertificeerd is voor 1,5 jaar.