Bestuur Home Groene Norm Bestuur

Bestuur

Stichting van en voor alle AOC’s

Alle 12 AOC’s zijn deelnemer aan stichting Groene Norm. De bestuurders van de AOC’s vormen het algemeen bestuur.

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur bestaat uit 4 leden:

Voorzitter Jan Pieter Janssen, Yuverta
Penningmeester Ton Wennink, Terra, Onderwijsgroep Noord
Lid Rick van Dam, Lentiz Onderwijsgroep
Lid