Beschikbare PvB's Home Voor VMBO Beschikbare PvB's

Beschikbare PvB's

PvB’s voor alle profielen en keuzevakken

Voor elk van de 4 profielmodules van examenprogramma Groen is er 1 PvB. Voor alle groene keuzevakken zijn 3 of 4 verschillende PvB’s beschikbaar. Daarnaast heeft Groene Norm voor enkele ‘grijze’ keuzevakken een PvB ontwikkeld.

In elke PvB staan een aantal competenties centraal en soms worden bepaalde algemene vaardigheden gevraagd.  Alle PvB’s zijn beschikbaar via de PvB-bank van www.groenproeven.nl. U heeft daarvoor wel een inlog nodig (zie de pagina ‘Toegang tot examenproducten‘)

Soorten PvB’s

 • PvB’s 2.0. 
  Dit zijn PvB’s die oorspronkelijk ontwikkeld zijn voor een voormalig examenprogramma en die door Groene Norm later afgestemd zijn op de eisen van het huidige examenprogramma profiel Groen. De inhoud is hetzelfde gebleven. De verantwoording naar het examenprogramma is aangepast. Ook de titels zijn onveranderd (bijvoorbeeld Pizzabakker). Deze PvB’s zijn herkenbaar aan de toevoeging 2.0 achter de titel van de docentenversie.
 • Nieuwe PvB’s voor examenprogramma Groen. 
  Dit zijn PvB's die in zijn geheel nieuw ontwikkeld zijn voor examenprogramma profiel Groen en ze zijn er voor alle keuzevakken. Ze zijn ontwikkeld in het oorspronkelijk format van Groen Proeven. Inhoudelijk sluiten deze PvB’s zo veel als mogelijk aan bij vakinhoudelijke en maatschappelijke ontwikkelingen, bijvoorbeeld: daktuinen, vloggen, blotevoetenpaden en het thema voeding en gezondheid.
 • Compacte PvB’s. 
  Dit is een nieuw format PvB. Een compacte PvB is kleiner van omvang, makkelijker uit te voeren en gericht op de essentie van het beroep. U herkent een compacte PvB aan de titel. Hierin zit altijd de naam van een beroep bij het betreffende keuzevak (bijvoorbeeld ‘De Bloemist’). Compacte PvB’s zijn er voor alle keuzevakken.
 • Mijn-beroep PvB’s. 
  Dit is ook een nieuw format PvB. Een Mijn-beroep PvB legt de verbinding tussen de beroepsgerichte eisen van de keuzevakken en loopbaanoriëntatie en –ontwikkeling (LOB). Er zijn Mijn-beroep PvB’s voor alle keuzevakken. Een Mijn-beroep PvB is herkenbaar aan de titel: ‘Mijn beroep in [titel keuzevak]’.
 • Stage PvB.
  Een nieuwe PvB, die ingezet kan worden bij de (oriënterende) stages van de vmbo-groen leerling. Met deze PvB wordt de leerling uitgedaagd om te reflecteren op zijn stage en zijn stagebedrijf.  De Stage PvB kan ingezet worden bij elke stage, ongeacht de sector waarin die plaatsvindt.

Ondersteunende producten

Voor de uitvoering van PvB’s zijn ook enkele ondersteunende producten beschikbaar:  

 • Digitaal beoordelingsformulier voor PvB’s.
  Dit is een Excelbestand met meerdere tabbladen, waarin u eenvoudig de scores van alle leerlingen van een klas kunt opnemen en verwerken. Alle scores worden automatisch omgerekend tot een eindcijfer. Voor elke leerling kunt u het beoordelingsformulier en een bewijs van deelname uitprinten.  
 • Filmpjes ter ondersteuning van de PvB-uitvoering.
  Er zijn drie filmpjes voor leerlingen beschikbaar:
  • PvB-introductiefilm. In deze film wordt aan leerlingen uitgelegd wat een PvB is en wat de leerlingen in een PvB kunnen verwachten.
  • Opdracht van de PvB Onderhoud Tuinen. In deze film legt een hovenier stapsgewijs aan de leerlingen uit wat de opdracht van de PvB Onderhoud Tuinen is.  
  • Opdracht van de PvB Beestenboel. In deze film legt een medewerker van een dierenwinkel stapsgewijs aan de leerlingen uit wat de opdracht van de PvB Beestenboel is.  

De PvB-introductiefilm kunt u op YouTube bekijken. De linken naar de filmpjes met de opdracht van de PvB Onderhoud Tuinen en de PvB Beestenboel kunt u vinden via de PvB-bank van www.groenproeven.nl.

Competenties en algemene vaardigheden in de PvB’s

Elke PvB wordt beoordeeld aan de hand van 2 tot 4 competenties. Dit zijn de competenties zoals die beschreven staan in Kern A van examenprogramma profiel Groen. In elke PvB staan andere competenties centraal. We hebben voor u een overzicht beschikbaar van alle PvB’s en de competenties die in elke PvB beoordeeld worden. Zie competentie-overzicht Groen Proeven.

Naast competenties worden in bepaalde PvB’s ook algemene vaardigheden gevraagd als het voeren van een klantgesprek, het maken van een powerpoint, het opstellen van een begroting en nog 5 andere vaardigheden. We hebben voor u ook een overzicht van beschikbare PvB’s en de algemene vaardigheden die daarin beoordeeld worden. Zie Overzicht Algemene Vaardigheden Groen Proeven.