Zelf een schoolexamen samenstellen Home Voor VMBO Zelf een schoolexamen samenstellen

Zelf een schoolexamen samenstellen

Stapsgewijs een schoolexamen maken

U kunt zelf met een eenvoudige wizard een schoolexamen samenstellen. Voorwaarde is wel dat u toegang heeft tot Schoolexamenbank Groen.

Log in op het systeem van Schoolexamenbank Groen. Zie hiervoor Handleiding Schoolexamenbank als u een nieuwe gebruiker bent.

In 8 stappen een schoolexamen samenstellen

Op de home-pagina klikt u op de knop ‘stel een schoolexamen samen’. Vervolgens kunt u via de wizard in 8 stappen een schoolexamen samenstellen.

1. Naam schoolexamen en keuze profiel. 
Geef het schoolexamen een voor u herkenbare naam en kies het profiel waarvoor u het examen samenstelt (Groen of Landbouwbreed).

2. Leerweg.  
Kies de leerweg (BB, KB GL) waarvoor het examen is bedoeld.

3. Examensoort. 
Wilt u een theorie-examen, een praktijkexamen of een combinatie-examen samenstellen? Een combinatie-examen bestaat uit een theorie-examen en een praktijkexamen.

4. Onderdelen van het examenprogramma. 
Kies de onderdelen die u wilt examineren. Voor examenprogramma Groen kunt u kiezen uit alle profielmodules en keuzevakken. Via een uitklapmenu kunt u ook onderliggende deeltaken of eindtermen selecteren. Het is ook mogelijk om (delen van) verschillende profielmodules of keuzevakken te kiezen.

5. Toetsmatrijs. 
In deze stap moet u een keuze maken voor het keuzevak of de profielmodule waarvan u de toetsmatrijs wilt kiezen. Aan een toetsmatrijs is een bepaalde ideale verhouding tussen de drie vraagtypen K, ABV en SBV gekoppeld.  Met de keuze voor de toetsmatrijs van een bepaald keuzevak of profielmodule kiest u dus ook voor een bepaalde ideale verhouding van de 3 vraagtypen.

NB: Vooralsnog heeft het redactieteam Groen de ideale verhouding tussen K, ABV en SBV bij alle profielmodules en keuzevakken hetzelfde gehouden. Vandaar dat de wizard deze stap meestal overslaat.

6. Examenvragen. 
In dit scherm worden alle examenvragen getoond die voor uw selectie uit stap 4 beschikbaar zijn. Selecteer de vragen die u wilt opnemen in het schoolexamen.

7. Examenvolgorde. 
U kunt de volgorde van de gekozen vragen aanpassen.

8. Afronding. 
In deze stap voert u nog enkele kenmerken van het examen in (PTA-code, groep, leerjaar en afnamedatum). Geef het examen de status ‘concept’ als het examen nog niet af is of als het samengestelde examen nog een keer gecontroleerd moet worden (door een collega of door uzelf). Is het examen volledig afgerond? Geef het dan de status ‘vastgesteld’. Wees u ervan bewust dat een vastgesteld examen niet meer aangepast kan worden. Geef verder aan voor wie het examen zichtbaar moet zijn. Alleen voor uzelf of ook voor collega’s op uw locatie of voor collega’s van het hele AOC of Scholengemeenschap. Wees u ervan bewust dat ‘het hele AOC/Scholengemeenschap’ door het systeem ‘samenwerkingsverband’ genoemd wordt. Sla het examen vervolgens op.

Complete set documenten

Na het opslaan van het examen, krijgt u de beschikking over een complete set van te downloaden documenten:

  • Toetsmatrijs
  • Docenteninstructie met correctievoorschrift en voor een praktijkexamen ook een lijst met benodigdheden
  • Leerlingversie van het examen
  • Omzettingstabel met een N-term die u kunt aanpassen

Eigen verantwoordelijkheid

De kwaliteit van een schoolexamen dat u met Schoolexamenbank Groen samenstelt, is afhankelijk van de keuzes die u bij het samenstellen maakt. Bijvoorbeeld voor tijdsduur, verhouding tussen de vraagtypen, weging etc. Schoolexamenbank Groen geeft hiervoor via de toetsmatrijs een advies. Echter, de verantwoordelijkheid voor een zelf samengesteld examen ligt bij de docent.