Examineren met PvB's Home Voor VMBO Examineren met PvB's

Examineren met PvB's

De PvB bij u op school

U kunt Groen Proeven PvB’s inzetten als een volwaardig schoolexamen. Met een PvB examineert u vakkennis, vaardigheden en houding op een geïntegreerde manier aan de hand van een aantal competenties. Een uitgevoerde PvB levert u veel informatie op over wat een leerling bereikt heeft. En ook waarin hij nog verder kan groeien in zijn schoolloopbaan richting het mbo.

De waarde van een PvB

Docenten vinden een PvB als schoolexamen heel waardevol. Ze gebruiken daarvoor in het algemeen de volgende argumenten:

  • Een PvB doet een beroep op de praktische talenten van een leerling.
  • Een PvB biedt een complexe, maar realistische setting die overeenkomt met de beroepspraktijk.
  • Een PvB doet een beroep op de zelfstandigheid en de verantwoordelijkheid van de leerling.
  • Een PvB examineert competenties die voor de ontwikkeling van de leerling belangrijk zijn.
  • Een PvB als schoolexamen in het vmbo is een goede voorbereiding op het CSPE en op de Proeven van Bekwaamheid in het mbo.

Een PvB voorbereiden en organiseren

De voorbereiding en uitvoering van een PvB vraagt veel van een schoolorganisatie. Daar tegenover staat dat een goed uitgevoerde PvB ook heel veel oplevert. Zowel voor de schoolorganisatie als voor de leerling. Een PvB voorbereiden en uitvoeren doe je niet in je eentje. Voor de uitvoering moeten bekwame docenten (2 beoordelaars en een opdrachtgever) en ook praktijklokalen beschikbaar zijn. Daarvoor moeten soms lesroosters aangepast worden.

Het goed beoordelen van een proeve vraagt de nodige kennis en ervaring. Dat alles betekent dat er beleidsmatige ruimte (in de breedste zin van het woord) gecreëerd moet worden. Binnen teams en/of op de locatie moet er daarom bewust gekozen worden voor de opname van een PvB binnen het Plan van Toetsing en Examinering (PTA). Overigens is de voorbereiding en uitvoering van een Compacte PvB eenvoudiger. Deze PvB-soort vraagt minder van de betrokken docent en de schoolorganisatie.

Een handig hulpmiddel bij de voorbereiding en organisatie van een PvB is de Groen Proeven kalender.

Tip: in de docentenversie van een PvB staat beschreven wat de specifieke eisen aan die betreffende PvB zijn. U vindt daarin ook een organisatiechecklist.

Beoordelen van een PvB

Een proeve van bekwaamheid is een hele andere examenvorm dan de meer traditionele examenvormen. De beoordeling van een PvB vraagt dan ook de nodige professionaliteit van de beoordelaars.

De 2 beoordelaars stemmen vooraf af wat ze gaan beoordelen en hoe ze dat doen. De beoordeling zelf verloopt bij voorkeur volgens de Wacker methodiek. Het reflectiegesprek vormt een belangrijk onderdeel van de beoordeling.

Alle aspecten die met de beoordeling van een PvB samenhangen, heeft Groene Norm verwerkt in de handreiking ‘De beoordeling van een proeve van bekwaamheid’.

DOWNLOAD GROEN PROEVEN KALENDER

DOWNLOAD HANDREIKING BEOORDELING VAN EEN PVB