Wat is Groen Proeven? Home Voor VMBO Wat is Groen Proeven?

Wat is Groen Proeven?

Het project Groen Proeven

Binnen het project Groen Proeven is in de afgelopen jaren een groot aantal proeven van bekwaamheid (PvB’s) ontwikkeld. Er zijn nu zo’n 60 verschillende PvB’s beschikbaar voor examenprogramma profiel Groen. Alle PvB’s zijn ondergebracht in de PvB-bank van Groen Proeven (www.groenproeven.nl) waar ze beschikbaar zijn voor docenten vmbo-groen. Zie voor het aanvragen van toegang tot deze website de pagina Toegang tot examenproducten.

Wat is een PvB?

Een PvB is in essentie een gewoon praktijkexamen. Maar dan wel een praktijkexamen dat gekenmerkt wordt een opdracht die bestaat uit meerdere deelopdrachten en/of vaardigheden, een complexe opdracht dus. Er is altijd sprake van een opdrachtgever en een reële context. De leerling zet zijn kennis en vaardigheden in om reële beroepsvraagstukken op te lossen. Daarbij gaat het ook om het tonen van de juiste beroepshouding, het juiste verantwoordelijkheidsbesef en/of andere competenties. Naast de praktische handelingen en vaardigheden worden ook die algemene competenties beoordeeld. En het zijn juist de competenties die de ontwikkeling van de leerling zichtbaar maken gedurende zijn schoolloopbaan.

Constructie van PvB’s

Binnen het project Groen Proeven worden de opdrachten, de toetstechnische eisen en de beoordelingsformulieren van de PvB’s uitgewerkt. Voor die uitwerking zet Groene Norm ook ervaren docenten vmbo-groen in. Zij kennen de eisen die aan goede PvB’s gesteld worden. En weten ook wat het betekent om een PvB uit te voeren.