Korte intro Groen Proeven Home Voor VMBO Korte intro Groen Proeven

Korte intro Groen Proeven

Wat is Groen Proeven?

Binnen het project Groen Proeven zijn een groot aantal proeven van bekwaamheid (PvB’s) ontwikkeld voor het vmbo examenprogramma Groen. Voor elk keuzevak zijn er drie of vier verschillende (soorten) PvB’s beschikbaar. Voor elke profielmodule minimaal 1. 

Wat is een PvB?

Een PvB is een praktijkexamen. In dit examen zet de leerling kennis en vaardigheden in om reële beroepsvraagstukken op te lossen. Daarbij gaat het ook om het tonen van de juiste beroepshouding en het juiste verantwoordelijkheidsbesef. In een proeve van bekwaamheid toont een leerling dat hij competent is in een reële beroepssituatie. Een PvB geeft de docent inzicht in wat een leerling kan en in hoeverre hij daarbij bewuste keuzes maakt. Een PvB is daarmee de ideale voorbereiding op het cspe. Daarnaast maken vmbo-leerlingen met een PvB kennis met de wijze van examineren in het groene mbo, waar proeven van bekwaamheid de belangrijkste examenvorm zijn.

Hoe log ik in op de PvB-bank?

Alle PvB’s zijn beschikbaar via de PvB-bank van www.groenproeven.nl voor docenten van vmbo-groen scholen die afnemer zijn van Groene Norm examenproducten. U kunt inloggen met uw schoolaccount waarmee u ook inlogt op de schoolportal van uw school, de elektronische leeromgeving of het schooladministratiesysteem. U moet eerst wel 2 digicodes activeren op uw eigen schoolaccount. Deze digicodes kunt u aanvragen door een mail te sturen naar [email protected] onder vermelding van uw naam, uw emailadres en de naam van uw school. Na activeren van de digicodes kunt u met uw schoolaccount zowel inloggen in de PvB-bank van Groen Proeven als in Schoolexamenbank Groen.

Soorten PvB’s

  1. PvB’s 2.0. Oude vertrouwde PvB’s die afgestemd zijn op de eisen van examenprogramma Groen. De inhoud is niet veranderd. Bijvoorbeeld Pizzabakker 2.0.
  2. Nieuwe PvB’s. Voor alle keuzevakken zijn nieuwe PvB’s ontwikkeld in het oorspronkelijke format van de Groen Proeven PvB; ze sluiten aan bij actuele ontwikkelingen.
  3. Compacte PvB’s. Nieuwe PvB’s in een nieuw format. Gericht op de essentie van het beroep en makkelijker uit te voeren. Herkenbaar aan de verwijzing naar een beroep in de titel.
  4. Mijn-beroep PvB’s. PvB’s in een nieuw format, waarbij de verbinding gelegd wordt tussen beroepsgerichte eisen en loopbaanoriëntatie en –ontwikkeling (LOB).
  5. Stage PvB. Een nieuwe PvB die ingezet kan worden bij de (oriënterende) stages van de vmbo-groen leerling (ongeacht de sector waar die stage plaatsvindt).

Een PvB voorbereiden en organiseren

Een PvB levert veel op voor de school en de leerling, maar vraagt wel om een bewuste keuze binnen teams en/of op de locatie. De neuzen moeten dezelfde kant op staan. Ter ondersteuning van docenten bij de organisatie van een PvB heeft Groene Norm de Groen Proeven kalender ontwikkeld. Voor de beoordeling van de PvB kunt u gebruik maken van de Handreiking beoordeling van een PvB.

Meer informatie over Groen Proeven en PvB’s vindt u via de menustructuur van deze website.